Домейн е е част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. Името трябва да бъде уникално в рамките на един домейн, като пълното име се състои от имената на всички домейни, от които той е част, разделени с точки.

Всяко име кореспондира с цифров IP адрес на точно определен компютър в Интернет. Имената на домейни са уникални и не могат да се повтарят. За преобразуването на името на домейн в IP-адрес, служи DNS. Домейните са разделени на нива. Например name.domain.com е домейн от 3-то ниво „name“ , който влиза в домейн от 2-ро ниво „domain“, който влиза в домейн от 1-во ниво „com“.

Съвкупността от имената на домейни от по-долно ниво, влизащи в обхвата на даден домейн, се нарича зона домейни. Например, зоната domain.com включва всички имена от трето ниво. Терминът „зона домейни“ се използва основно в техническата сфера, при настройка на DNS-сървърите.